Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kielikoulu Nuevo Mundo Oy
Arabiankatu 12
00560 Helsinki
info@knm.fi
puh. 040 5062 398

2. Rekisteriasioiden yhteystieto

Alejandro Jover,
Kielikoulu Nuevo Mundo,
Arabiankatu 12,
00560 Helsinki
alejandro.jover@knm.fi
Puh: +358 405062398

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn  oikeusperuste tarkoitus

Kielikoulu Nuevo Mundon rekisteriin talletettuja tietoja käsitellään yrityksen palveluihin liittyvien asiakas-,  ja henkilöstösuhteiden ylläpitämiseen, hoitoon ja kehittämiseen, analysoimiseen, tilastojen tekoon sekä palveluiden tuottamiseen.
Lisäksi tietoja käsitellään palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin liittyen.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

asiakkaan perustiedot kuten nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen lähiosoite, mahdollinen työosoite, kielitaito, työnantaja (vain asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä), tehtävä (vain asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä), toimipaikka yrityksessä (vain asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä).
asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot.

6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti asiakkaalta itseltään.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietyissä tapauksissa myös asiakasyrityksen yhteyshenkilön / tulkkauksen tilaajan nimi ja puhelinnumero ovat tulkkauksen suorittajan saatavilla toimeksiantokohtaisesti internetissä ylläpidettävään tulkkaustoimeksiantojen varausportaalissa.
Kielikoulu Nuevo Mundon rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kuten Yhdysvaltoihin ja Venäjälle. Tietojen luovutus riippuu asiakkaan ostamasta palvelusta, jonka sopimuksessa viitataan tarkemmin minkälaisesta luovutuksesta on kyse ja mihin niitä luovutetaan. Olemme huolehtineet siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.
Muissa tapauksissa Kielikoulu Nuevo Mundo ei luovuta rekisterin tietoja organisaationsa ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki Kielikoulu Nuevo Mundon rekisterissä oleva tieto on ATK-pohjaista. Operatiivisten järjestelmien ja internetissä ylläpidettävän tulkkaustoimeksiantojen varausportaalin tiedot ovat tietokannoissa. Tietokannat on suojattu salasanoin ja erilaisin teknisin keinoin.

Tietojärjestelmäpalvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuu vain ja ainoastaan käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille Kielikoulu Nuevo Mundon työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.

Portaalin käyttöoikeudet hyväksytään Kielikoulu Nuevo Mundon erikseen hyväksymille luonnollisille henkilöille. Portaalin käyttäjät ovat oikeutettuja portaalin tietoihin vain yllä olevan kohdan 6. mukaisesti.


Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokainen henkilö voi tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Alejandro Jover, Kielikoulu Nuevo Mundo, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki

10. Vaatimus tiedon korjaamisesta

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokainen henkilö voi vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Alejandro Jover, Kielikoulu Nuevo Mundo, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tässä kohdassa 11. tarkoitetut kiellot on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Alejandro Jover, Kielikoulu Nuevo Mundo, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki


12. Rekisteriselostetta koskevat muutokset

Kielikoulu Nuevo Mundo Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.

Tietoturva ja salassapito

Yrityksemme laatutakuu:

Meillä on toiminnan vastuuvakuutus, ja asiantuntevat tulkkimme ovat vaitiolo- ja salassapitovelvollisia.
Käytämme raportointiin ja seurantaan turvallista Globe-järjestelmää, joka on myös asiakkaidemme käytössä.

Yrityksemme tietoturvataso:

Tietoliikenne kulkee turvallisen SSL-yhteyden kautta.
Henkilökohtaiset salassapitosopimukset
Olemme huolehtineet siitä, että kaikki verkostossa työskentelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet henkilökohtaisen salassapitosopimuksen.