Laadukasta oikeustulkkausta vaivattomasti

Kielikoulu Nuevo Mundon pätevät ja ammattitaitoiset tulkit tarjoavat puolueetonta ja ammattitaitoista oikeustulkkausta vaativiin juridisiin tilanteisiin. Teemme saumatonta yhteistyötä mm. eri toimielinten, oikeuslaitoksien, poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

Oikeustulkkaus sisältää useimmiten konsekutiivitulkkausta tai simultaanitulkkausta. Asiantuntevat tulkkimme ovat vaitiolo-ja salassapitovelvollisia. Tulkkimme osaavat asettua puolueettomaan ja neutraaliin rooliin, jossa vaaditaan nopeaa reagointikykyä, erinomaisia viestintätaitoja, ammatillista vastuuntuntoa sekä tilanneherkkyyttä.

Tulkkiemme tarjoamat palvelut ovat tärkeä osa prosessia, joka pyrkii takaamaan asiakkaiden oikeusturvan toteutumisen. Tämän vuoksi on olennaista, että juridisia tilanteita varten käytetään laadukkaita tulkkipalveluita.

Kielikoulu Nuevo Mundon oikeustulkit ovat kokeneita ammattilaisia, jotka täyttävät tiukat laatukriteerit. Oikeuskielen erityispiirteet ja vakiintuneet ilmaisut ovat heidän hallinnassaan molemmilla työkielillä.

Tarjoamme laadukasta oikeustulkkausta vaivattomasti ja ammattitaidolla. Kysy lisää!