Miten valita juuri oikea kielikurssi?

Kaikille avointen kielikurssien lisäksi Nuevo Mundo on erikoistunut räätälöityjen, asiakaskohtaisten kielikurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tarjoamme asiakaskohtaisia kursseja sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Kurssit voidaan toteuttaa joko ryhmässä, pareittain tai yksityisesti, silloin kun teille sopii.

Mitä tulee ottaa huomioon ennen kurssin valintaa?

Opiskeltava kieli on todennäköisesti jo tiedossanne, tosin sekään ei kaikissa tilanteissa ole itsestään selvä valinta. On varmistettava, että kyseisen kielen, tai kielten, opiskelu tosiaan tukee päämääräänne – joskin opiskelu puhtaasti huvin vuoksi on sekin sallittua!

Lisäksi on oltava tietoinen kohdekielen mahdollisesta vaihtelusta: esimerkiksi Hongkongin-matkaan valmistautuessa on todennäköisesti opiskeltava kantonin- eikä esimerkiksi mandariinikiinaa, kun taas monet englanninkielisetkin maat eroavat merkittävällä tavalla puheen ääntämisen osalta.

Kun tiedetään, mitä kieltä tarvitaan ja mihin tarkoitukseen, kielikurssin valinnassa on seuraavaksi kiinnitettävä huomiota esimerkiksi näihin kysymyksiin:

  • - Kuka tarvitsee kyseistä kohdekieltä? (Sinä itse, tietty työntekijä vai useampi työntekijä?)

  • - Mikä on henkilön nykyinen taso kohdekielessä?

  • - Mihin tilanteisiin kohdekieltä tullaan pääsääntöisesti tarvitsemaan? Liittyykö näihin tilanteisiin erityissanastoa tai muuta arkikielestä poikkeavaa kielenkäyttöä?

  • - Kuinka paljon aikaa kielen opiskeluun on käytettävissä, ja kuinka usein kurssilla olisi valmis käymään?

Avointen kurssiemme listalta on mahdollista löytää teidän tarpeitanne ja aikataulujanne vastaavaa opetusta. Erityisesti yrityksille suosittelemme kuitenkin räätälöityjä, asiakaskohtaisia kursseja, sillä niiden sisältö suunnitellaan juuri teidän erityistarpeenne huomioiden.

Tavoitteen muodostaminen

Vieraan kielen, kuten minkä tahansa asian, oppimiselle tai tason parantamiselle on syytä asettaa selkeä tavoite. Tavoite auttaa ylläpitämään motivaatiota, kartoittamaan omaa edistymistä ja muistuttamaan opiskelun tarkoituksesta.

Kielikurssin tavoitteeksi voi asettaa esimerkiksi jonkin, tai joitakin, seuraavista:

  • - alakohtaisen sanavaraston laajentaminen ja sen luonteva käyttö

  • - muodollisten tekstien (esim. sähköpostiviestien tai sopimusten) laatiminen

  • - itsevarmuutta ja uskottavuutta neuvotteluun ja argumentaatioon

  • - vieraan kulttuurin tapoihin ja normeihin tutustuminen

Kurssin tavoitteet usein tarkentuvat siinä vaiheessa, kun tutustumme oppijaan ja saamme lähtötasotestin kautta paremman käsityksen hänen nykyisestä kielitaidostaan. Asiakaskohtaiselle kurssille osallistuvien henkilöiden kielitaitotasoa ei siis tarvitse itse osata määritellä.

Olemme mukana alusta loppuun

Me Nuevo Mundossa ymmärrämme, että sopivan kielikurssin valinta ei aina tule automaattisesti. Huomioon on otettava suuri määrä muuttujia, kuten yllä mainitut kysymykset osoittavat, ja tarjolla on yhtä monta opetusmuotoa kuin on asiakastakin. Siksi emme vaadikaan, että asiakkaanamme tietäisitte heti tarkalleen, millainen opetus olisi parasta.

Tarvittaessa hoidamme yrityksenne kielikoulutuksen kokonaisvaltaisesti, jolloin henkilöstönne voi keskittyä yrityksen ydintehtäviin. Tällöin vastaamme itsenäisesti koko koulutusprosessista, ilmoittautumisista loppuraportteihin.

Ottakaa siis yhteyttä ja kertokaa tilanteenne – me autamme teitä hahmottamaan koulutustarpeenne ja muotoilemaan realistisen tavoitteen.

Mikä opetusmuoto on sopivin?

Kun tiedämme, mitä tavoitteita vieraan kielen oppijoiden tulee saavuttaa, ehdotamme tilanteen mukaan joko:

Yksityisopetusta: tämä opetusmuoto sopii niihin tilanteisiin, kun yhdelle henkilölle halutaan vieraan kielen täsmäkoulutusta. Kyseessä voi olla esimerkiksi työmatka tai ulkomaalaisen työntekijän sopeuttaminen suomenkieliseen työympäristöön.

Pariopetusta: tämä sopii henkilöille, joilla on keskenään melko sama lähtötaso ja jotka tarvitsevat opetusta samassa aihesisällössä. Yhdessä oppiminen on hauskaa ja mukavaa! Tässä opetusmuodossa myös opetusmetodimme monipuolistuvat, sillä kahdelle oppijalle voidaan teettää useammanlaisia harjoituksia. Pariopetuksessa korostuvat myös vuorovaikutustaidot ja omien vahvuuksien hyödyntäminen toisen avuksi.

Ryhmäopetusta: tämä opetusmuoto kattaa niin pienet kuin suuretkin ryhmät. Lähtötason ei tarvitse olla täysin homogeeninen: ennen kurssin alkua suoritamme lähtötasotestin, jonka perusteella oppijat jaetaan 2–10 hengen ryhmiin. Myös aihesisältöjä on mahdollista varioida pienryhmien välillä.

Yllä olevat opetusmuodot soveltuvat järjestettäväksi myös intensiivikursseina. Nämä kestävät tavanomaisesti 2–10 päivää, jokaisen opetuskerran ollessa 3–8 tuntia pitkä. Intensiivikurssit sopivat erityisesti sellaiseen tilanteeseen, jossa vieraan kielen taitoa on nopeasti saatava kehitettyä tiettyä tarkoitusta varten. Kyseessä voi olla esimerkiksi yllättävä liikematka tai nopealla aikataululla tuotettava esitelmä.

Aika ja paikka

Asiakaskohtaiset kielikurssimme järjestetään asiakkaamme aikataulun ja toiveiden mukaan. Opetuskertoja voidaan pitää väljempään tai tiiviimpään tahtiin; rutiinin ylläpitämiseksi suosittelemme kuitenkin vähintään kerran viikossa tapahtuvaa opetusta. Yleisesti ottaen opiskeltavaa kieltä on hyvä kerrata joka päivä edes vartin verran.

Voimme järjestää opetusta joko Nuevo Mundon opetustiloissa Arabiassa (Arabiankatu 12) tai asiakkaamme luona. Meille pääsee kätevästi julkisilla kulkuvälineillä monesta suunnasta.

Ottakaa yhteyttä!

Oli kielikoulutuksen tarpeenne millainen tahansa, me autamme teitä löytämään sopivan tavan oppia. Kun yhteisen päämäärä on selvä, voi vieraan kielen opiskelu ammattitaitoisten kieltenopettajiemme johdolla alkaa rauhallisin mielin.

Alla olevan lomakkeen kautta voitte ottaa yhteyttä ja esittää toiveita ja kysymyksiä – autamme mielellämme kaikissa tilanteissa!Ensiluokkaisen palvelumme takeeksi annamme 100 %:sen tyytyväisyystakuun. Jos et ole jostain syystä tyytyväinen kielikoulutuspalveluumme, voit peruttaa sopimuksen ensimmäisen oppitunnin jälkeen.


Kiitämme kaikkia yritys- ja henkilöasiakkaitamme viimeisestä 25 vuodesta – tästä on hyvä jatkaa!