Tulkkaustöiden tilaus- ja peruutusehdot

Tulkkausajan peruutus

Tulkkauspalvelut veloitetaan tilaaja-asiakkaalta tilatun ajan mukaisesti silloin kun:

Tulkkausta ei ole peruttu Kielikoulu Nuevo Mundon kautta
Tulkkauspalvelut peruutetaan samana päivänä
Tulkkauspalvelut peruutetaan paikan päällä
Tulkki toteaa tulkkauspaikalla olevansa jäävi tulkkaamaan henkilöä tai henkilöitä, koska viranomainen on tilaustilanteessa antanut puutteelliset tiedot (esimerkiksi jos tulkattavan asiakkaan nimeä ei ole ilmoitettu)
Asiakas tai viranomainen ei saavu tulkkauspaikalle, tulkki odottaa asiakasta n. 30 minuuttia, jonka jälkeen tulkki sopii poistumisesta viranomaisen kanssa. Viranomaisen pyynnöstä tulkki odottaa koko varatun ajan.

Matkakulut

Perumisesta johtuvat matkakulut laskutetaan kokonaisuudessaan, jos tulkkaus tapahtuu muualla kuin asiakasyrityksemme toimitiloissa.

Muut peruutukset

Tilaaja-asiakkaan kanssa toimeksiannosta sovitaan silloin kun yrityksemme tulkki ei kykene hoitamaan tulkkausta tilaustilanteeseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi tai sairastapauksen johdosta.

Tällöin voidaan tilata toinen tulkki, käyttää puhelintulkkausta tai tilata uusi aika.

Lue myös Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto sivuista: Tulkkaustöiden yleiset sopimusehdot.