Kiinan kieli ja kulttuuri

Kiinan ilmiömäinen nousu maailmantalouden mahtimaaksi on jo vuosia ollut suomalaistenkin huulilla – mutta entä kiinan kieli? Uusimman kauppatilaston mukaan Kiina on Suomen neljänneksi suurin kauppakumppani, mikä tarjoaa yhä useammalle meistä mainion syyn laajentaa kielitaitoamme kohti itää.

Manner-Kiinassa asuu 1,4 miljardia asukasta. Kansoja on virallisesti 56, joista jokaisella on omat kielensä ja murteensa. Suurin kansoista on Han, joka muodostaa yli 90 % Manner-Kiinan väkiluvusta tehden siitä samalla maailmanlaajuisestikin suurimman kansanryhmän.

Yksi Han-kansan kielistä on mandariinikiina. Kun puhutaan ”kiinan kielestä”, tarkoitetaan yleensä juuri mandariinikiinaa, sillä aikojen saatossa siitä on tullut Kiinan kansantasavallan ja Taiwanin virallinen kieli. Nykyään mandariinikiinalla on eniten puhujia maailmassa – yli miljardi. Se on myös yksi Singaporen virallisista kielistä.

Mandariinikiina on kuitenkin vain yksi kiinalaisista kielistä; muita suuria kieliä ovat min, wu, yue (eli kantoninkiina), xiang, hakka ja gan. Nämä ja usein niiden alamurteetkin ovat keskenään ymmärtämättömiä – jopa xiang-kiinaa puhuva puhemies Mao tarvitsi hänkin tulkkia asioidessaan mandariinia puhuvien viranomaisten kanssa. Mandariinikiinaa edistävän kieli- ja koulutuspolitiikan ansiosta suurin osa nykykiinalaisista kuitenkin ymmärtää ja puhuu paikalliskielen lisäksi mandariinia.

Mandariinikiina on peruskieliopiltaan melko yksinkertainen kieli. Sanoja ei taivuteta lainkaan, eikä aikamuotoja tai monikkojakaan sellaisenaan ole. Sen sijaan lauseen merkitys on riippuvainen muun muassa sanajärjestyksestä ja partikkeleista. Puhuttu mandariini on tonaalinen kieli, eli yksittäisen sanan merkitys on riippuvainen paitsi itse äänteistä myös sävelkorosta.

Kiinan kirjoitusjärjestelmä on yksi maailman vanhimmista. Sen kirjoitusmerkit ovat niin kutsuttuja logogrammeja, eli yksi merkki vastaa yhtä sanaa tai käsitettä ja lausutaan yhtenä tavuna. Merkkejä on kymmeniä tuhansia, tosin yleisessä käytössä on vain murto-osa näistä. Esimerkiksi sanomalehden lukemiseen riittää noin kaksituhatta merkkiä ja katu- ja kaupallisten kylttien ymmärtämiseen sitäkin vähemmän. Merkit ovat samat riippumatta alueesta tai paikalliskielestä, joskin Taiwanissa ja Hongkongissa käytetään niin kutsuttuja perinteisiä, hieman monimutkaisempia merkkejä.

Mandariinikiinan opiskelu tarjoaa suomea äidinkielenään puhuvalle oppijalle taatusti uudenlaisia haasteita ja oivalluksia: oppijan on perehdyttävä ”merkilliseen” kirjoitusjärjestelmään, tooneihin ja erilaista logiikkaa noudattaviin lauserakenteisiin. Pitkäjänteinen opiskelu on kuitenkin palkitsevaa ja hyöty laajaa: kirjoitusmerkkien passiivisestakin tunnistamisesta avautuu uusia mahdollisuuksia (myös japanin kielessä), ja mandariinia puhuvista keskustelukumppaneista on harvassa paikassa pulaa!

 

Kiinan kieli ja kulttuuri


Kiinan kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Kiinan kielen intensiivikurssit..Opettajat

FT Elina Qian XuHinnasto

Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

 

Hintaan sisältyy

- koulutuksen suunnittelu
- suullinen haastattelu
- kirjallinen testi
- tasotestiraportti
- opetus ja sen valmistelu
- oppiaineistot
- kurssin kansiot
- lopputestaus
- koulutusraportti
- kurssin todistukset
- jatkokoulutussuunnitelma
- opettajan matkakulut Helsingissä

Maksuton kustannusarvio.