Voiko Venäjällä toimia englanniksi vai
pitääkö osata venäjää?

Venäjää puhuu arviolta 275 miljoonaa ihmistä Venäjän federaatiossa ja entisten neuvostotasavaltojen alueella sekä mm. Mongoliassa, joista äidinkielenään noin 165 miljoonaa. Venäjän kielellä on virallinen asema myös Kazakstanissa, Kirgisiassa ja Valko-Venäjällä. Venäjä on yksi YK:n kuudesta virallisesta kielestä.

Viimeisen 200 vuoden aikana venäläisiä on muuttanut Suomeen useissa erissä ja erilaisista syistä. Suomessa on tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 lopussa 51 683 henkilöä, joiden äidinkieleksi on rekisteröity venäjä. Tilastokeskuksen mukaan inkeriläiset ja suomensukuisten kansojen edustajat muodostavat lähes puolet venäjää puhuvien ryhmästä Suomessa.

Venäjän talous on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Venäjä on vahvistanut asemiaan Suomen yhteistyökumppanina niin kaupankäynnin kuin muidenkin kanssakäymisen muotojen lisääntyessä.

Venäjän kielen taitoisille ekonomeille on kysyntää myös EU-maissa. Ostovoimaisten turistien määrän kasvun myötä venäjän kielen käytön tarve ja mahdollisuudet ovat entisestään lisääntyneet. Venäjän kielen taitoa tarvitaan niin kaupan, teollisuuden, kulttuurin kuin matkailunkin piirissä. Läheisten kontaktien vuoksi Suomessa on aina tarvittu enemmän venäjäntaitoisia asiantuntijoita kuin muissa maissa.

Venäjä on Euroopan puhutuin kieli, eikä se ole maailman helpoin kieli, mutta monesti kuulee vaikeuksia liioiteltavan. Asennoidu avoimesti ja ole utelias! Venäjää on palkitsevaa osata. Venäläinen kirjallisuus on aivan uudella tavalla ulottuvillasi.

Venäjästä on lainautunut paljon sanoja suomenkin kieleen. Jokapäiväisessä käytössä on useita lainasanoja, muun muassa kapakka (< кабак [kabak]), siisti (< чистый) ja paikka, josta slangisana "mesta" (< место). Itämurteissa tunnetaan myös sanat vanna ja palttoo.

Katso myös: Luettelo venäjän kielestä suomen kieleen lainatuista sanoista

Venäjän kaupassa tarvitaan venäjän taitoa

Venäläiseen yritys- ja tapakulttuuriin kuuluu puheliaisuus, monisanaisuus, korukielisyys ja small talk. Suomalaisille yritys- ja virkaihmisille opetetaan nyt koulun penkillä small talkia englanniksi, kun sitä pitää soveltaa Euroopan Unionissa. Jos Euroopan Unionissa tarvitaan kevyttä keskustelutaitoa, niin Venäjällä venäjäksi sitä tarvitaan vieläkin enemmän.

Venäjällä englanniksi pääasiat tulevat hoidettua, mutta syvempi liiketuttavuus ja pääseminen "sisälle" venäläisen maailmaan eivät onnistu englannin kielellä. Venäläinen toimii kuitenkin omalla tavallaan ja tekee kauppojaan ystäviensä kanssa mieluummin kuin tuttavien kanssa.
Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa puhutaan eri kieliä. Niitä harva osaa ja keskenään he eivät ymmärrä toisiaan. Venäjä on kuitenkin se kieli, jolla pärjää kaikissa näissä maista parhaiten!Venäjän kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Venäjän kielen intensiivikurssit.Venäjän kielen opettajat

FM Alena Mishina

 

FM Ksenia Kononova

Olin noin 4 vuotias kun sanoin äidilleni että minusta tulee opettaja. Vuosien jälkeen unelmastani tuli totta, olen koulutuksestani kielten opettaja. Jokaisen tunnin jälkeen minä tunnen että olin oikeassa. Nautin työstäni paljon. Olen onnellinen ja kiitöllinen että voin opettaa äidinkieltäni täällä, Suomessa. Minusta se on ihästuttavaa kun ulkomaalaiset puhuvat venäjää. Olen innokkas jakamaan kaiken tietöni ja rakkauteni tästä rikkaasta, värikkäästä ja kauniista kielestä opiskelijoideni kanssa.

FM Jelena Bogdanova


Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä