Erikoiskurssit

Tarjoamme valmennusta myös ylioppilastutkinnon kielikokeita varten. Abikurssimme räätälöidään asiakaskohtaisesti ja toteutetaan joko yksilö-, pari-, tai pienryhmäopetuksena. Kannustammekin mahdollisuuksien mukaan jakamaan kurssin kaverin kanssa – yhdessä on tehokkaampaa ja mukavampaa opiskella!

Abikursseilla valmistaudutaan ylioppilaskokeessa esiintyviin tehtävätyyppeihin: luetun- ja kuullunymmärtämiseen sekä puheen ja kirjoituksen tuottamiseen. Harjoitustehtävämme pyrkivät simuloimaan todellisen ylioppilaskokeen tasoa, mutta esimerkiksi opiskelun tahti ja kerrattavat kielioppiasiat määräytyvät oppilaamme tarpeiden mukaan.

Kielitutkintovalmennus puolestaan kattaa kansainvälisiin kielitutkintoihin, kuten IELTS-, TOEFL-, Cambridge- ja TestDaF-tutkintoon, valmentavat kurssit, sekä esimerkiksi Jyväskylän yliopiston ja Opetushallituksen järjestämiin yleisiin kielitutkintoihin


Abikurssit

Niiden aikana käsitellään ylioppilastutkinnon tyyppisiä tehtäviä: kuullun- ja luetunymmärtämistehtäviä, rakennetehtäviä sekä harjoitellaan keskeistä kielioppia ja sanastoa. Opiskelijat saavat jokaiseen kuuntelutehtävään laajan sanaston. Kurssi soveltuu myös lukion puolivälissä oleville.Valmennus kansainvÄlisiin kielitutkintoihin

Tarjoamme valmennusta sekä arvostettuihin kansainvälisiin tutkintoihin että Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämiin yleisiin kielitutkintoihin. Annamme parhaan mahdollisen valmennuksen valmistautuessasi vaativan kielitutkinnon suorittamiseen!


Ensiluokkaisen palvelumme takeeksi annamme 100 %:sen tyytyväisyystakuun. Jos et ole jostain syystä tyytyväinen kielikoulutuspalveluumme, voit peruttaa sopimuksen ensimmäisen oppitunnin jälkeen.


Kiitämme kaikkia yritys- ja henkilöasiakkaitamme viimeisestä 25 vuodesta – tästä on hyvä jatkaa!