Espanjan kielen intensiivikurssit

Cursos intensivos de español

Tehokkaat espanjan kielen intensiivikurssit suunnittelemme henkilöille, jotka haluavat todella nopeasti aktivoida, parantaa espanjan kielen kielitaitoaan tai syventää tietojansa jollakin alueella.

Opetus voi tapahtua pienryhmissä tai yksityisopetuksena. Espanjan kielen kurssisisällöt valitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.

Espanjan kielen intensiivikurssit kestävät yleensä 2-10 päivää ja kunakin päivänä pidetään 3-8 opetustuntia kurssin tavoitteista riippuen.

Opetus tapahtuu joko asiakkaan luona tai koulumme tiloissa.


Kurssin aikana voit:
 • - Aloittaa espanjan opinnot
 • - Parantaa ja harjoittaa espanjan taitojasi
 • - Tutustua Latinalaisen Amerikan kulttuuriin ja Espanjaan
 • - Käsitellä espanjankielisen maailman liike-elämää, työkulttuuria, markkinoinnista ja logiikasta maailman talouteen
 • - Oppia esittelemään itsensä samoin kuin yrityksen ja sen tuotteet

- perehtyä espanjankieliseen liike-elämään: kulttuurierot, kaupankäynti, yritysmuodot, organisaatiokaavio, rahaliikenne, markkinointi, matkailu, työelämä, teollisuus ja tuotantosektorit.

 Espanjan kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Espanjan kielen intensiivikurssit..Opettajat

FM Alejandro Jover Rodríguez

Alejandrolla on yli 20 vuotta opettajakokemusta. Filosofian maisterin tutkinnon hän on suorittanut Helsingin yliopistosta. Pääaineena hän on opiskellut espanjalaista filologiaa. Alejandrolla on myös opettajakoulutus Hämeenlinna opettaja-ammattikorkeakoulusta. Alejandro on opiskellut ja opettanut kielet innokkaasti vuosien ajan. Hän puhuu hyvin venäjää, suomea ja englantia. Alejandro on Helsingin yliopiston jatko-opiskelija, jossa hän on aloittanut väitöskirjan tekemisen humanistisessa tiedekunnassa. Hän on suorittanut kaikki jatko-opinnot. Alejandro on Kielikoulu Nuevo Mundon perustaja.

FM Manuela Solís Silva
Lic. Laura Villella

Having a strong formal background in philology and psychology of language it only seemed natural to start teaching languages. Soon I discovered my love for teaching and I really can't see myself doing anything else. I find the energy in the classroom fascinating and the interaction with people is very rewarding. I have been privileged enough to have lived in Argentina, America, England and Scotland. And of course, let's not forget Finland!Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä