Logo Nuevo Mundo

Englantia lapsille, Avoimet kurssit Arabianrannassa, syksy 2020

Nyt lapsesi voi oppia englantia syntyperäisen opettajan kanssa Arabianrannassa!

Tehokkaat ja interaktiiviset englanninkielen kurssit, jotka sopivat 6- 13-vuotiaille.

Menetelmä

Kielikoulu Nuevo Mundon metodilla lapsenne oppii käyttämään englanninkieltä luonnollisesti leikkien lomassa. Kurssillamme lapsellenne kehittyy positiivinen asenne englantia ja kielten oppimista kohtaan, mikä on hyvä pohja kouluun mentäessä ja tehostaa jo koulussa olevienkin lasten oppimista. Opetusmetodimme mukaiset pelit ja leikit myös parantavat lapsesi sosiaalisia taitoja.

Ohjaajamme puhuvat aina englantia lasten kanssa! Koska Nuevo Mundon metodi on oppiminen leikkien avulla, suomenkielen käyttö on pääsääntöisesti tarpeeton. Yleensä 100% opettajan käyttämästä kielestä on englantia.

Ryhmän koko: 4-8 lasta.

Opetuspaikka

Arabiankatu 12, 7. kerros
Helsinki

Syksyllä 2020 alkavat kurssit

Kurssi ”Have fun with English games!” soveltuu lapsille, joka eivät osaa englantia.
Kenelle: 5-7 vuotiaille
Aika: tiistaisin klo 17:00-17:50
Alkaa: 1.9.2020

Kurssi ”Stories in English” on tarkoitettu lapsille, joiden kielitaidon taso on alkeistasolla.
Kenelle: 8-11 vuotiaille
Aika: keskiviikoisin klo 17:00-17:50
Alkaa: 2.9.2020

Kurssi ”Walking in London” on tarkoitettu lapsille, jotka puhuvat melko hyvää englantia.
Kenelle: 12-13 vuotiaille
Aika: torstaisin klo 17:00-18:00
Alkaa: 3.9.2020

Ryhmän koko: 4-8 lasta. Kesto: kerran viikossa á 50 min.

Hinta

Hinta: 68,00 euroa/kk per kurssi.

Miten ilmoittaudutaan?

Ilmoittautumiset viimeistään 25.08.2020 tästä

Ilmoittautuminen on sitova!Courses
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

Lue myös: Englannin kielen intensiivikurssit.English Teachers

BA Simon Elliott

Originally an Englishman from south west London, I moved to Finland in 2005 and am still here. I started teaching English to adults temporarily but quickly found that I actually quite enjoyed it, and so it soon became permanent. I actually love must things Finnish including sauna, ice swimming, juhla Mokka, rye bread, even mämmi but I have to admit to a strong dislike for salmiakki... My favourite Finnishword? Lämpimämpi - it simply sounds awesome.

Lic. Laura Villella

Having a strong formal background in philology and psychology of language it only seemed natural to start teaching languages. Soon I discovered my love for teaching and I really can't see myself doing anything else. I find the energy in the classroom fascinating and the interaction with people is very rewarding. I have been privileged enough to have lived in Argentina, America, England and Scotland. And of course, let's not forget Finland!

FM Leila Virtanen

I grew up in Toronto believing that I was really Finnish. When I moved to Finland about 20 years ago to study folklore and improve my Finnish, I started to realize just how Canadian I was. Now I don’t think about the identity question too much - it’s just great to have access to both worlds. When I’m not teaching English at Nuevo Mundo, I like hanging out with my family, playing Scrabble, gardening, reading fiction and translating studies of Finnish folklore and poetry.

FM Victoria Frantseva

I moved to Finland in 2009 from Seattle, Washington, USA. I am a professional teacher and simultaneous translator with many years of experience, and I love my job. I am also a world traveler and thoroughly enjoy other cultures and languages. Finland, its people, language and lifestyle are fascinating to me. My favorite things about Finland are the never-ending summer daylight, the Baltic Sea, the lingonberries and of course Santa Claus!Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä