Logo Nuevo Mundo

Tietoturva ja salassapito tulkkauksessa

Yrityksemme laatutakuu:

Meillä on toiminnan vastuuvakuutus, ja asiantuntevat tulkkimme ovat vaitiolo- ja salassapitovelvollisia.
Käytämme raportointiin ja seurantaan turvallista Globe-järjestelmää, joka on myös asiakkaidemme käytössä.

Yrityksemme tietoturvataso:

Tietoliikenne kulkee turvallisen SSL-yhteyden kautta.
Henkilökohtaiset salassapitosopimukset
Olemme huolehtineet siitä, että kaikki verkostossa työskentelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet henkilökohtaisen salassapitosopimuksen.
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
1. Rekisterinpitäjä
Kielikoulu Nuevo Mundo, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki
info@knm.fi
puh. 040 5062 398

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Alejandro Jover, Kielikoulu Nuevo Mundo, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Myynnin ja markkinoinnin asiakas/asiakkaiden yhteyshenkilöiden, portaalin käyttöoikeuksien sekä tulkkien ja kääntäjien rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kielikoulu Nuevo Mundon operatiivisiin tietojärjestelmiin sekä internetissä ylläpidettävään tulkkaus- ja käännöstoimeksiantojen varausportaaliin talletettuja tietoja käsitellään yrityksen palveluihin liittyvien asiakas-, alihankkija- ja henkilöstösuhteiden ylläpitämiseen, hoitoon ja kehittämiseen, analysoimiseen, tilastojen tekoon sekä palveluiden tuottamiseen.
Lisäksi tietoja käsitellään palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin liittyen. Tietojärjestelmät ja portaalit ovat yhteisiä rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.
Kielikoulu Nuevo Mundo voi käsitellä tietoja henkilötietolain puitteissa sen omissa rekistereissä.

5. Rekisterin sisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Kielikoulu Nuevo Mundon operatiiviset tietojärjestelmät ja internetissä ylläpidettävät tulkkaus- ja käännöstoimeksiantojen varausportaalit sisältävät seuraavia henkilön itsensä tai tämän työnantajan antamia tietoja: nimi, henkilötunnus (vain asioimistulkeilta), sukupuoli (vain asioimistulkeilta), osoite, puhelinnumero, faksi, sähköpostiosoite, mahdollinen lähiosoite, kielitaito (vain tulkeilta ja kääntäjiltä), työnantaja (vain asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä), tehtävä (vain asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä), toimipaikka yrityksessä (vain asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä), käännös- ja tulkkaustoimeksiannot sekä muut toimeksiannot (vain tulkeilta ja kääntäjiltä)

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietyissä tapauksissa tulkin nimi ja puhelinnumero ovat tulkkauksen tilaajan saatavilla internetissä ylläpidettävään tulkkaustoimeksiantojen varausportaalissa toimeksiantokohtaisesti.
Tietyissä tapauksissa myös asiakasyrityksen yhteyshenkilön / tulkkauksen tilaajan nimi ja puhelinnumero ovat tulkkauksen suorittajan saatavilla toimeksiantokohtaisesti internetissä ylläpidettävään tulkkaustoimeksiantojen varausportaalissa.
Muissa tapauksissa Kielikoulu Nuevo Mundo ei luovuta rekisterin tietoja organisaationsa ulkopuolisille tahoille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kielikoulu Nuevo Mundon rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki Kielikoulu Nuevo Mundon rekisterissä oleva tieto on ATK-pohjaista. Operatiivisten järjestelmien ja internetissä ylläpidettävän tulkkaustoimeksiantojen varausportaalin tiedot ovat tietokannoissa. Tietokannat on suojattu salasanoin ja erilaisin teknisin keinoin.
Tietojärjestelmäpalvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuu vain ja ainoastaan käyttöoikeuksien perusteella.
Käyttöoikeudet myönnetään tietyille Kielikoulu Nuevo Mundon työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.
Portaalin käyttöoikeudet hyväksytään Kielikoulu Nuevo Mundon erikseen hyväksymille luonnollisille henkilöille.
Portaalin käyttäjät ovat oikeutettuja portaalin tietoihin vain yllä olevan kohdan 6. mukaisesti.

9. Selvennys tarkastusoikeudesta
Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokainen henkilö voi tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Alejandro Jover, Kielikoulu Nuevo Mundo, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki

10. Vaatimus tiedon korjaamisesta
Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokainen henkilö voi vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Alejandro Jover, Kielikoulu Nuevo Mundo, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tässä kohdassa 11. tarkoitetut kiellot on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Alejandro Jover, Kielikoulu Nuevo Mundo, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki